Automatyczne generowanie testów jednostkowych: IntelliTest

IntelliTest to wewnętrzna funkcjonalność Visual Studio (Enterprise 2015), która służy do generowania tabeli danych wejściowych oraz zestawu testów jednostkowych. Dla danej metody generowane są dane wejściowe, w oparciu których mogą zostać wygenerowane testy jednostkowe.

Przypadki testowe tworzone są w oparciu o analizę każdego skoku warunkowego (conditional branch). Co więcej, tabela przypadków testowych zawiera scenariusze, które nie zostały obsłużone w naszej logice biznesowej, a które zwracają wyjątek (np. NullReferenceException lub dzielenie przez zero).

IntelliTest współpracuje natywnie z MSTest oraz poprzez rozszerzenia z xUnit.net i NUnit.

7167.2015_2D00_09_2D00_30_2D00_IntelliTest1_5F00_5C49D3D5

Czytaj dalej

Lista narzędzi i frameworków do testowania (TDD / BDD / ATDD / itd.) dla .NET

Postanowiłem kiedyś stworzyć, na własne potrzeby, spis narzędzi dla TDD dla .NET. Z czasem, lista rozrosła się do narzędzi nie tylko związanych z TDD, ale także z testami akceptacyjnymi i BDD. Dokończyłem ten spis o pozostałe rodzaje testów i opublikowałem na GitHubie, tak żeby można było łatwiej aktualizować.

Zestawienie znajduje się pod linkiem: https://github.com/dariusz-wozniak/List-of-Testing-Tools-and-Frameworks-for-.NET.

Czytaj dalej

C# Pro Tip: ReSharper Postfix

Ciekawym pomysłem na wydajniejszą (tak, jeszcze większą! :)) pracę z kodem jest dodatek do ReSharpera o nazwie Postfix.

Idea polega na uzupełnianiu kodu w oparciu o różne wzorce, tzw. postfix, które pojawiają się po napisaniu naszego kodu. Innymi słowy, jest to połączenie „surround templates” i resharperowego Quick Fix (Alt+Enter). Postfix uzupełniamy jednak klawiszem Tab. Cały pomysł najlepiej obrazuje poniższa animacja:

Czytaj dalej

Kurs TDD cz. 10: Teorie

Doskonałym uzupełnieniem wpisów o testach parametryzowanych i kombinatorycznych jest omówienie tzw. „teorii”. Teoria jest specjalnym rodzajem testu, w którym weryfikujemy dane twierdzenie przy pomocy założeń (ang. assumptions).

Dla porównania:

  • W zwykłym teście dostarczamy zbiór danych wejściowych metodzie testowanej, a następnie weryfikujemy zbiór danych wyjściowych ze zbiorem danych wyjściowych oczekiwanych.
  • Teoria ma na celu weryfikację ogólnego twierdzenia dla danych wejściowych spełniających żądane kryteria.

Rozbijmy teorię teorii na czynniki pierwsze i wtedy wszystko stanie się jasne i proste…

Czytaj dalej

Kurs TDD cz. 9: Testy kombinatoryczne i sekwencyjne

Naturalnym krokiem po omówieniu testów parametryzowanych jest przejście do testów kombinatorycznych i sekwencyjnych. Do dyspozycji mamy dwa atrybuty NUnita — [Combinatorial] oraz [Sequential]. Sprawa jest bardzo prosta, więc zrozumienie działania tych dwóch funkcjonalności nie przysporzy żadnych problemów.

Bieżący kod z tego kursu znajduje się na GitHubie: https://github.com/dariusz-wozniak/TddCourse/.

Czytaj dalej