Kurs TDD cz. 2: Testy jednostkowe, a testy integracyjne

Witam po nieco-ponad-miesięcznej przerwie spowodowanej… tak, tak, urlopem ;) Wracamy więc do cyklu poświęconego TDD. Od tej pory kurs nabierze szybszego tempa, a więc—stój nastawiony! ;)

W części pierwszej kursu omówiłem czemu służy technika i jak wygląda proces pisania wedle TDD, opisałem cykl Red-Green-Refactor, a na koniec przedstawiłem korzyści płynące z jej używania. W części drugiej kursu przyjrzymy się rodzajom testów w świecie Test-Driven Development i poznamy różnice między testami jednostkowymi, a integracyjnymi.

Cztery główne rodzaje testów w świecie TDD to:

 • testy jednostkowe (unit tests) — testujemy pojedynczą, jednostkową część kodu: zazwyczaj klasę lub metodę;
 • testy integracyjne (integration tests) — testujemy kilka komponentów systemu jednocześnie;
 • testy regresyjne (regression tests) — po wprowadzeniu naszej zmiany uruchamiane są wszystkie testy w danej domenie biznesowej celem sprawdzenia czy zmiana nie spowodowała błędu w innej części systemu;
 • testy akceptacyjne (acceptance tests) — testy mające na celu odpowiedzieć na pytanie czy aplikacja spełnia wymagania biznesowe.

Jest tego sporo więcej, testy black/white box, testy zgodności (conformance tests), smoke tests, itp. W TDD kluczową rzeczą jest zrozumienie różnic między testami jednostkowymi, a integracyjnymi.

Różnice m. testami jednostkowymi, a integracyjnymi

Aby zrozumieć TDD należy wiedzieć czym jest test jednostkowy oraz czym jest integracyjny. TDD oparte jest tylko i wyłącznie o testy jednostkowe, tj.—piszemy jednostkowe testy przed implementacją kodu (Red-Green-Refactor), badamy pokrycie testów jednostkowych, uruchamiamy przy domyślnym buildzie testy jednostkowe. Testy integracyjne mogą być pisane opcjonalnie.

Podstawową różnicą między obydwoma rodzajami testów jest to, że testy jednostkowe testują pojedyncza część kodu, natomiast testy integracyjne mają na celu sprawdzenie kilka komponentów działających razem.

W teście jednostkowym wszystkie zależności powinny być zastąpione przez tzw. mock objects (będzie o tym mowa w kolejnych częściach), które symulują ich zachowanie. W teście integracyjnym możemy skorzystać z kilku lub wszystkich zależności systemu.

Dla przykładu—funkcjonalność naszej metody to pobranie z bazy danych pewnych informacji i zwrócenie posortowanych danych. Uszczegółówmy sobie ten przykład jeszcze bardziej—pobieramy z bazy danych listę osób i sortujemy je alfabetycznie wg nazwiska. W testach jednostkowych musimy zasymulować (albo: zastąpić) połączenie z bazą danych i przygotować ręcznie listę osób. Możemy to najprościej wykonać poprzez wspomniane już mock objects, które mogą być stworzone ręcznie lub przy pomocy dowolnego frameworka do mockowania. W teście integracyjnym możemy sobie pozwolić na połączenie z rzeczywistą bazą danych, dzięki czemu będziemy operować na rzeczywistych danych, pobranych z bazy.

Drogi Czytelniku! Jeśli powyższy akapit nie jest dla Ciebie do końca jasny, nie przejmuj się! Powinieneś wiedzieć jedynie, że w testach jednostkowych klasy powinny być w izolacji względem innych zależności, tj. innych klas i zasobów (np. baza danych, Internet, input/output). Wszystkie te zależności powinny być mockowane. Jest to jednak temat na dalszą część tego kursu. Jeśli nauczysz się jak mockować obiekty, wszystko stanie się o wiele jaśniejsze :)

Ta i pozostałe różnice zostały podane w poniższej tabeli:

Zagadnienie Test jednostkowy Test integracyjny
Zależności Testowany jednostkowy element (klasa, metoda) w izolacji. Testowana więcej niż jedna wewnętrzna lub zewnętrzna zależność.
Punkt awarii (failure point) Tylko jeden potencjalny punkt awarii (jedna logiczna asercja per test*). Wiele potencjalnych punktów awarii.
Szybkość działania Bardzo szybko, dużo poniżej 1 sekundy. Może trwać długo, ze względu na czasochłonne operacje np. dostęp do bazy danych, I/O, operacje na sesji.
Konfiguracja Test musi działać na każdej maszynie bez dodatkowej konfiguracji. Test może być zależny od konfiguracji, np. machine.config (login/hasło) do bazy danych.

* — Test jednostkowy może zawierać więcej niż jeden Assert pod warunkiem, że wszystkie testują jeden element. Czytaj więcej: http://ayende.com/blog/2684/what-is-one-assert.

Struktura w kodzie

W związku z różnicami jakie dzielą obydwa typy testów, zarówno jednostkowe, jak i integracyjne testy powinny być umieszczone w oddzielnych projektach:

solution

Bonus!

Dobrą ilustracją testu jednostkowego i testu integracyjnego są poniższe zdjęcia:

UnitTest

W teście jednostkowym testujemy nasze atomiczne elementy (klasy, metody) w izolacji od pozostałych elementów systemu.
Źródło zdjęcia: http://www.rpmgo.com/automotive-articles/car-parts.html

IntegrationTest

W teście integracyjnym testujemy wiele lub wszystkie moduły naszego systemu.
Źródło zdjęcia: http://indianautosblog.com/2008/12/iihs-suzuki-sx4-crash-test

6 thoughts on “Kurs TDD cz. 2: Testy jednostkowe, a testy integracyjne

 1. Pingback: dotnetomaniak.pl
 2. Świetny obrazkowy przykład,
  Już wiem gdzie będę odsyłał gdy ktoś się mnie zapyta o różnicę między tymi testami :)

  Jedyne do czego mogę się przyczepić to “jedna asercja na test”.
  Bardziej trzymałbym się zasady. Testowania jednej logicznej całości, do testów której możemy użyć więcej niż jednej assercji.

  • Jestem tego samego zdania – chodziło mi o logiczną asercję, nie Assert. Dodałem uściślenie do tabelki tak żeby uniknąć niejednoznaczności. Dzięki za info.

 3. Pingback: Kurs TDD część 3: Struktura testu, Act-Arrange-Assert | DariuszWozniak.NET

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.