Kurs TDD cz. 6: Dobre i złe praktyki testów jednostkowych

W tej części opisane zostaną dobre i złe praktyki stosowane przy pisaniu testów jednostkowych. Co ciekawe, praktyki te odbiegają niekiedy od ogólnie przyjętych założeń i standardów kodowania. Przykładem może być zasada DRY—Don’t Repeat Yourself. W TDD kopiuj-wklej to niemal chleb powszedni; w TDD możemy stosować zasadę zgoła odwrotną—Do Repeat Yourself! Taka odrębność wynika z tego, że w kodzie testowym musimy zminimalizować prawdopodobieństwo pojawienia się błędu. Kod testowy musi być też bardzo prosty i czytelny. Kod testowy nie jest kodem produkcyjnym i w konsekwencji nie będziemy mieli potrzeby rozwijania kodu ani jego funkcjonalności.

Continue reading