Kurs TDD cz. 7: Inicjalizacja i czyszczenie danych (SetUp i TearDown)

W tej części kursu zajmiemy się pojęciem inicjalizacji i czyszczenia danych. Wielkiej filozofii tutaj nie ma; w NUnit działa to tak:

  • Jeśli chcemy, aby jedna z metod uruchamiała się przed każdym uruchomieniem naszego testu, aby np. inicjalizować dane, nakładamy na nią atrybut [SetUp].
  • Jeśli zechcemy, aby metoda uruchamiała się po każdym uruchomieniu testu w celu np. czyszczenia danych — nakładamy atrybut [TearDown].

Reguły gry są jasne:

  • Jeśli użyjemy więcej niż jeden atrybut [SetUp] i [TearDown] dla jednego [TestFixture], to kod skompiluje się poprawnie, ale testy nie uruchomią się.
  • Jeśli chcemy natomiast uruchomić kod jednorazowo przed wywołaniem\po wywołaniu wszystkich naszych testów w obrębie [TestFixture], możemy skorzystać z atrybutów [TestFixtureSetUp] i [TestFixtureTearDown].

Continue reading