Kurs TDD cz. 7: Inicjalizacja i czyszczenie danych (SetUp i TearDown)

W tej części kursu zajmiemy się pojęciem inicjalizacji i czyszczenia danych. Wielkiej filozofii tutaj nie ma; w NUnit działa to tak:

 • Jeśli chcemy, aby jedna z metod uruchamiała się przed każdym uruchomieniem naszego testu, aby np. inicjalizować dane, nakładamy na nią atrybut [SetUp].
 • Jeśli zechcemy, aby metoda uruchamiała się po każdym uruchomieniu testu w celu np. czyszczenia danych — nakładamy atrybut [TearDown].

Reguły gry są jasne:

 • Jeśli użyjemy więcej niż jeden atrybut [SetUp] i [TearDown] dla jednego [TestFixture], to kod skompiluje się poprawnie, ale testy nie uruchomią się.
 • Jeśli chcemy natomiast uruchomić kod jednorazowo przed wywołaniem\po wywołaniu wszystkich naszych testów w obrębie [TestFixture], możemy skorzystać z atrybutów [TestFixtureSetUp] i [TestFixtureTearDown].

Całą ideę prezentuje poniższy kod:

[TestFixture]
public class SuccessTests
{
	[SetUp]
	public void Init() {...}

	[TearDown]
	public void Dispose() {...}

	[Test]
	public void Add() {...}
}

Dlaczego tego nie stosować?

Z mojego punktu widzenia, nie powinniśmy używać atrybutów [SetUp] i [TearDown] w świecie testów jednostkowych. Główne powody to:

 • Kod, w którym korzystamy z tych atrybutów staje się trudniejszy do czytania…
 • …oraz debugowania
 • W niektórych przypadkach, możemy zainicjalizować więcej zmiennych niż tak naprawdę potrzebujemy.
 • Jeśli pojawi się błąd w naszych testach, będzie on trudniejszy do zlokalizowania.
 • Dodatkowy problem to fakt, że programista musi znać te atrybuty. Niby znikoma, ale jednak istniejąca krzywa uczenia się.

Co zatem używać do inicjalizacji? Najprostsze metody są najlepsze, a zatem:

 • Jeśli nie mamy zbyt wielu rzeczy do ustawienia, możemy sobie pozwolić na duplikację kodu w naszych testach.
 • W przypadku kiedy musimy złożyć coś większego, najlepiej przenieść wspólny kod do metody. Należy też zadać sobie pytanie o to, czy aby nasze klasy są poprawnie zbudowane pod kątem obiektowego projektowania.

Czyszczenie danych? Taki problem nie powinien przecież występować w przypadku testów jednostkowych, gdyż nie korzystamy z zewnętrznych zależności, prawda?

Konkluzja?

Atrybuty [SetUp] i [TearDown] nie powinny być używane w naszych testach jednostkowych. Ich stosowanie prowadzi do tego, że nasze testy są trudniejsze w zrozumieniu. Zamiast atrybutów, lepiej posłużyć się duplikacją kodu (możemy sobie na to pozwolić w świecie testów jednostkowych) lub wrzuceniem wspólnego kodu do metody.

5 thoughts on “Kurs TDD cz. 7: Inicjalizacja i czyszczenie danych (SetUp i TearDown)

 1. Pingback: dotnetomaniak.pl
 2. Jeżeli nie powinienem używać SetUp to jak mam zainicjalizować obiekt: Sut (System Under Test) ? Tzn co w każdym teście pisać
  var sut = new ClassToTest() ?
  Po drugie duplikaty tak owszem, nie raz nie można tego uniknąć, ale rozwiązaniem tego problemu jest BDD.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.