Kurs TDD cz. 24: Czy pisać testy jednostkowe do istniejącego kodu (legacy code)?

Najprawdopodobniej spotkałeś się z tym problemem: Kod zastany, napisany przez nas lub nie, na pewno nie perfekcyjny i ostatecznie bez testów jednostkowych (ang. legacy code). Co teraz? Wstrzymać dotychczasowe prace nad projektem i pisać testy jednostkowe? A może całkowicie zaniechać pisania testów, bo skoro nigdy nie było testów, to po co pisać je teraz?

Do tej pory omawialiśmy TDD z perspektywy pisania nowego kodu. Jak wygląda sytuacja w przypadku istniejącego już kodu? Na początek warto zastanowić się nad kilkoma pytaniami:

  • Czy powinno się poświęcać czas i zasoby, czasem wstrzymując dotychczasowe prace, na pisanie testów jednostkowych do kodu już istniejącego?
  • …Jeśli tak, to którą część aplikacji pokryć w pierwszej kolejności?
  • Jak bezpiecznie refaktoryzować kod, aby nie wprowadzić błędu do istniejącego kodu?
  • W jaki sposób powinno się pisać kody jednostkowe przy wprowadzaniu zmian do istniejącego kodu?

Continue reading