Estymacja czasowa/godzinowa (oraz Cynefin Framework, PERT)

Hofstadter’s Law: It always takes longer than you expect, even when you take into account Hofstadter’s Law.

Estymacja, czyli szacowanie projektu programistycznego to bardzo często bolączka każdego zespołu. Czego użyć do szacowania naszego projektu:

  • estymat godzinowych,
  • roboczodniowych,
  • Story Pointów,
  • koszulkowych,
  • a może w ogóle nie korzystać z estymat #noestimates #yolo?

Postaram się przedstawić sposoby oraz zalety i wady każdej z tych metod estymacji, zaczynając od tego postu i estymat czasowych.

Ludzka natura i błędy poznawcze

 planning-fail-500x372 Źródło: http://theincidentaleconomist.com/wordpress/planning-falacy/

Zacznijmy od tego, że nam ludziom bardzo trudno jest oszacować czas trwania zadania lub projektu programistycznego. Dlaczego?

Ludzie są z reguły słabi w szacowaniu zadań. Laureat nagrody Nobla Daniel Kahneman wraz z Amosem Tverskym zaproponowali określenie “złudzenie planowania” (ang. planning fallacy). Zgodnie z ich teorią, planowanie czasowe danego zadania związane jest ze zbyt dużym optymizmem i niedoszacowaniem potrzebnego czasu na jego realizację. Związane to jest bezpośrednio z kilkoma czynnikami:

  • Planowanie z uwzględnieniem tylko i wyłącznie najbardziej optymalnego scenariusza dla rozwiązania zadania.
  • Myślenie życzeniowe, innymi słowy – ludzie są przekonani, że ukończą dane zadanie szybko i bez problemów.
  • Prawo Brooksa: dodanie nowej osoby (lub nowych osób) do opóźnionego projektu powoduje ryzyko jeszcze większego opóźnienia.
  • Efekt skupienia: przywiązanie zbyt dużej uwagi do jednego szczegółu, co w istocie zaburza racjonalną ocenę użyteczności rozważanego rozwiązania.
  • Dysonans poznawczy: wg Wikipedii – “stan nieprzyjemnego napięcia psychicznego, pojawiający się u danej osoby wtedy, gdy jednocześnie występują dwa elementy poznawcze (np. myśli i sądy), które są niezgodne ze sobą. Dysonans może pojawić się także wtedy, gdy zachowania nie są zgodne z postawami. Stan dysonansu wywołuje napięcie motywacyjne i związane z nim zabiegi, mające na celu zredukowanie lub złagodzenie napięcia.”

Badania Standish Group z roku 2004 dla wykazały, że 71% projektów IT była niedoszacowana czasowo lub/i budżetowo, co według wyliczeń skutkuje stratami rzędu 55 miliardów USD w samych Stanach rocznie. Bent Flyvberk, ekspert ds. planowania, przeanalizował niemal 300 największych inwestycji publicznych na świecie – blisko 90% z nich było niedoszacowanych.

Continue reading