Kurs TDD cz. 17 — FakeItEasy

Dziś w kursie TDD przyjrzymy się frameworkowi do tworzenia atrap, konkurencyjnemu do wcześniej poznanego Moq. FakeItEasy, bo o nim mowa, jest darmowy, łatwy w nauce, ma wsparcie dla C# i VB.NET, różni się od innych bibliotek nie tylko semantyką, ale także nieco innym podejściem do tematu tworzenia atrap.

fakeiteasy

Co więcej można powiedzieć o FakeItEasy?

 • W FakeItEasy wszystkie atrapy są fake’m. Nie ma rozróżnienia na mocki, stuby, itp.
 • Korzysta z API opartego na semantyce fluent i wyrażeniach lambda.
 • Jest rozszerzalny.
 • Posiada wsparcie dla bardziej zaawansowanych technik, m.in. strict fakes, argument matching, atrapy asynchronicznych metod.

Części kursu TDD 15. i 16. powstały z myślą o wprowadzeniu technik tworzenia atrap. W tej części kursu dowiemy się jak, w oparciu o wiedzę i kod zawarty w poprzednich częściach, posługiwać się biblioteką FakeItEasy. Zalecane jest zatem zaznajomienie się z dwoma poprzednimi częściami kursu.

Wstęp

Zanim zaczniemy przygodę z frameworkiem, należy wiedzieć że:

 • Po pierwsze, aby cokolwiek zrobić w FakeItEasy – czy to utworzyć atrapę, czy to ustawić żądane dane wyjściowe – korzystamy z klasy o nazwie “A”, która posiada statyczne metody służące do wszystkich potrzebnych nam operacji. Niekonwencjonalne, oryginalne, ale na swój sposób bardzo sympatyczne podejście do tematu.
 • A po drugie, FakeItEasy posiada dość nietypową na swój sposób semantykę. Potrzeba trochę czasu, aby się przyzwyczaić…

Tyle tytułem wstępu, a więc zaczynamy!

Tworzenie atrap

Do tworzenia atrap służy metoda Fake, która zwraca typ T:

 ICustomer customer = A.Fake<ICustomer>(); 

Aby przesłać parametry do konstruktora, korzystamy z metody WithArgumentsForConstructor:

 A.Fake<ICustomerRepository>(x =>
 x.WithArgumentsForConstructor(() =>
  new CustomerRepository(A.Fake<ICustomerValidator>()))); 

Domyślnie fake’i w FakeItEasy są tworzone w trybie “loose”, co oznacza że metoda lub właściwość, która nie ma zdefiniowanej wartości żądanej, zwróci wartość automatyczną (w tej bibliotece: string.Empty, default(T) lub Fake). Aby stworzyć atrapę “strict”, a więc taką, która musi posiadać definicję wartości oczekiwanych, korzystamy z metody Strict. W przypadku, gdy nastąpi odwołanie do metody lub właściwości klasy fake’owej, która nie ma przypisanej żądanej wartości, kod wyrzuci wyjątek. Przykład:

var customer = A.Fake<ICustomer>(x => x.Strict());
string firstName = customer.FirstName; // To wywołanie wyrzuci wyjątek

Próba dostępu do właściwości FirstName skończy się wyjątkiem typu FakeItEasy.ExpectationException i komunikatem:

Additional information: Call to non configured method "get_FirstName" of strict fake.

Definicja zachowania

Aby móc zdefiniować zachowanie naszego fake’a, korzystamy z metody CallTo, a następnie wywołujemy metodę Returns która przyjmuje wskazaną przez nas wartość. Przykładowe użycie:

 var customer = A.Fake<ICustomer>();
 A.CallTo(() => customer.GetAge()).Returns(20); 

Właściwości fake’a możemy alternatywnie ustawić odwołując się do niej bezpośrednio:

 var customer = A.Fake<ICustomer>();
 customer.FirstName = "John"; 

Jeśli chcemy aby nasza metoda wyrzuciła wyjątek, korzystamy z metody Throws:

 var customer = A.Fake<ICustomer>();
 A.CallTo(() => customer.GetAge()).Throws<NotSupportedException>(); 

Aby zdefiniować “callback”, który wykona dowolną logikę, możemy posłużyć się metodą Invokes:

 int a = 0; var customer = A.Fake<ICustomer>();
 A.CallTo(() => customer.GetAge()).Invokes(() => a++);
 // a = 0
 customer.GetAge();
 // a = 1 

Weryfikacja wywołań

Do weryfikacji czy dana metoda lub właściwość została wywołana lub nie, posługujemy się metodami MustHaveHappened oraz MustNotHaveHappened. Parametr metody MustHaveHappened pozwala na określenie oczekiwanej ilości wywołań. Przykład testu:

[Test]
public void WhenAddingCustomer_ThenValidateMethodOfValidatorIsCalledOnce()
{
  var customerValidator = A.Fake<ICustomerValidator>();
 
  var customerRepository = new CustomerRepository(customerValidator);
 
  var customer = A.Fake<ICustomer>();
  customer.FirstName = "John";
 
  customerRepository.Add(customer);
 
  A.CallTo(() =>
   customerValidator.Validate(customer)).MustHaveHappened(Repeated.Exactly.Once);
}

Argument Matching

Dopasowanie parametrów danej metody możemy wykonać na kilka sposobów. Jeżeli zależy nam na konkretnych wartościach, to przekazujemy je w “standardowy” sposób do metody:

 A.CallTo(() => calculator.Add(2, 4)).MustHaveHappened(); 

Jeśli chcemy ustalić regułę dla naszych parametrów, możemy posłużyć się właściwością That klasy A (oraz That.Not):

 A.CallTo(() => 
 calculator.Add(
  A<int>.That.Matches(i => i > 0),
  A<int>.That.Matches(i => i < 0))).MustHaveHappened(); 

Jeśli natomiast nie zależy nam na wartości parametru, możemy przekazać właściwość Ignored (lub… podkreślnik, który jest jego odpowiednikiem) klasy A:

 A.CallTo(() => calculator.Add(A<int>.Ignored, A<int>.Ignored)).MustHaveHappened();
 A.CallTo(() => calculator.Add(A<int>._, A<int>._)).MustHaveHappened(); // Tożsame z powyższym 

Podsumowanie

W tej części kursu poznaliśmy część funkcjonalności FakeItEasy, która będzie wystaraczająca w większości testów jednostkowych. Oczywiście, framework oferuje wiele więcej zaawansowanych technik. Zachęcam do odwiedzenia oficjalnej dokumentacji celem ich poznania.

Dla adeptów FakeItEasy, semantyka oparta o parametr typu Expression<Func<T>> lub Expression<Action> może budzić lekkie zamieszanie i zamęt. Z czasem jednak FakeItEasy staje się prostym i bardzo przyjaznym w użyciu frameworkiem.

Z pewnością każdy czytelnik zadał sobie pytanie o wybór frameworka: Moq czy FakeItEasy? Są to dwie bardzo mocne i ugruntowane już biblioteki i jeśli wybór ma nie być podyktowany ograniczeniami technicznymi któregoś z nich, to pozostaje kwestia preferencji względem semantyki i nieco odmiennej filozofii tworzenia atrap. Wybór pozostawiam czytelnikowi, zachęcając jednocześnie do eksperymentowania zarówno z Moq, jak i FakeItEasy (każdy projekt testowy może mieć inny framework, czemu nie?)

Tymczasem w kolejnej części kursu poznamy trzeciego konkurenta. Stay tuned!

Linki zewnętrzne

Opublikowano 20 lutego 2016

Blog o programowaniu
Dariusz Woźniak · GitHub · LinkedIn · Twitter · Goodreads