Kurs TDD cz. 20 — Mockowanie DateTime.Now, random, static, itp.

Jedną z największych trudności dla osoby zaczynającej przygodę z testami jednostkowymi są:

 • Metody i klasy statyczne.

 • Niederministyczne lub/i niepowtarzalne zależności.

  • Testy jednostkowe muszą być deterministyczne i powtarzalne.
  • Musimy przyjąć zatem strategię wstrzykiwania alternatywnej implementacji dla wywołań DateTime.Now, funkcji losującej, itp.

W tym artykule przedstawię jedną ze strategii tworzenia atrap dla tego typu zależności.

Co będziemy testować?

Przyjmijmy, że chcemy przetestować metodę GetAge klasy AgeCalculator która, jak sama nazwa wskazuje, zwraca wiek danej osoby. Przykładowa implementacja (źródło) wygląda następująco:

public class AgeCalculator
{
  public int GetAge(DateTime dateOfBirth)
  {
    DateTime now = DateTime.Now;
    int age = now.Year - dateOfBirth.Year;
 
    if (now.Month < dateOfBirth.Month ||
      (now.Month == dateOfBirth.Month && now.Day < dateOfBirth.Day))
    {
      age--;
    }
 
    return age;
  }
}

Oczywiście, nie jest to algorytm idealny i sam nie użyłbym go u siebie ze względu na brak wsparcia dla:

 • lat przestępnych,
 • stref czasowych,
 • różnych niuansów związanych z kalendarzami lokalnymi,
 • przypadków podróżujących z prędkością bliską światła 😊

Algorytm jest jednak prosty i spełnia nasze założenia, tj. wywołuje metodę DateTime.Now, która nie jest powtarzalna.

Wzorzec Provider

Jednym z najprostszych rozwiązań jest oddelegowanie kontroli nad daną funkcjonalnością do osobnej klasy. W naszym przypadku będzie to oddelegowanie wywołania DateTime.Now:

public interface IDateTimeProvider
{
  DateTime GetDateTime();
}
 
public class DateTimeProvider : IDateTimeProvider
{
  public DateTime GetDateTime() => DateTime.Now;
}

Zmieniony kalkulator wykorzystujący providera wygląda następująco:

public class AgeCalculator
{
  private readonly IDateTimeProvider _dateTimeProvider;
 
  public AgeCalculator(IDateTimeProvider dateTimeProvider)
  {
    if (dateTimeProvider == null) throw new ArgumentNullException(nameof(dateTimeProvider));
    _dateTimeProvider = dateTimeProvider;
  }
 
  public int GetAge(DateTime dateOfBirth)
  {
    DateTime now = _dateTimeProvider.GetDateTime();
    // ...
  }
}

Strategia ta pozwala na podmianę implementacji providera na testowy:

[Test]
public void Test()
{
  var currentDate = new DateTime(2015, 1, 1);
  
  var dateTimeProvider = Mock.Of<IDateTimeProvider>(provider =>
   provider.GetDateTime() == currentDate);
 
  var ageCalculator = new AgeCalculator(dateTimeProvider);
 
  var dateOfBirth = new DateTime(1990, 1, 1);
  int age = ageCalculator.GetAge(dateOfBirth);
 
  age.Should().Be(25);
}

Podczas testu domyślna strategia pobierania daty zostaje podmieniona na testową, której wartość można dowolnie dostosowywać do założeń naszego testu.

Alternatywnie, można stworzyć provider typu generycznego, czyli IProvider<T>.

W taki sam sposób możemy opakować (ang. wrap) wywołania klas lub/i metod statycznych. Lepszy sufiks dla takiego wzorca będzie “Wrapper”.

Pytania otwarte (a niektóre zamknięte)

Na deser zostawiam kilka pytań czytelnikowi:

 • Co, oprócz testowalności, zyskujemy dzięki powyższej strategii?
 • Czy nie lepiej pozostawić logikę biznesową niezmienioną, a w teście modyfikować daty w zależności od DateTime.Now?
 • Czy nie lepiej przekazać DateTime.Now jako parametr metody?
 • Czy nie lepiej przekazać delegat lub Func jako parametr metody lub w konstruktorze klasy?
 • Czy nie lepiej stworzyć singleton lub globalną klasę statyczną, która posiada domyślną implementację, którą można podmienić?
 • Czy w naszym przypadku mamy do czynienia z potencjalnym race condition?

Kod źródłowy

Przypominam, że kod źródłowy całego kursu TDD, jak i tego rozdziału jest dostępny na GitHubie: https://github.com/dariusz-wozniak/TddCourse.

Źródła

Opublikowano 29 marca 2016

Blog o programowaniu
Dariusz Woźniak · GitHub · LinkedIn · Twitter · Goodreads