Mockowanie out

W jaki sposób mockować (za pomocą Moq) metody ze słowem kluczowym out? Przyjrzyjmy się bliżej problemowi…

Przypuśćmy, że posiadamy klasę, która parsuje wartość typu string na interfejs numeryczny o nazwie INumber. Metoda parsowania to wzorzec Try-Parse, niemal identyczny do metod typu int.TryParse. Obydwa interfejsy wyglądają następująco:

public interface INumberParser
{
  bool TryParse(string numberToBeParsed, out INumber number);
}

public interface INumber
{
  int Int32 { get; set; }
}

Aby zamockować metodę TryParse klasy INumberConverter należy posłużyć się następującym przepisem:

 1. Przy setupie mocka musimy zdefiniować odpowiedni matcher dla parametru number. Zwykły matcher It.IsAny w tym przypadku nie zadziała. Musimy posłużyć się matcherem It.Ref<>.IsAny.
 2. Jak zwrócić wartość typu bool metody oraz przypisać wartość zmiennej out? Tutaj musimy zdefiniować odpowiedni delegat tego samego typu co metoda TryParse.

Cały test oraz wspomniany delegat wyglądają następująco:

[Test]
public void Test()
{
  // Setup the mocking of out:
  var numberConverter = Mock.Of<INumberParser>();

  Mock.Get(numberConverter)
    .Setup(x => x.TryParse(It.IsAny<string>(), out It.Ref<INumber>.IsAny))
    .Returns(new TryParse((string s, out INumber n) =>
    {
      n = Mock.Of<INumber>(num => num.Int32 == 456);
      return true;
    }));
    
  // Act:
  var tryGet = numberConverter.TryParse("any number", out var number);

  // Assert that values are properly set:
  Assert.That(tryGet, Is.True);
  Assert.That(number.Int32, Is.EqualTo(456));
}

private delegate bool TryParse(string s, out INumber n);

Drugi sposób to utworzenie nowego mocka i przypisanie wartości w metodzie Callback:

[Test]
public void Test2()
{
  // Setup the mocking of out:
  var numberConverter = Mock.Of<INumberParser>();

  var mockedNumber = Mock.Of<INumber>();

  Mock.Get(numberConverter)
    .Setup(x => x.TryParse(It.IsAny<string>(), out mockedNumber))
    .Callback(() => mockedNumber.Int32 = 456)
    .Returns(true);

  // Act:
  var tryGet = numberConverter.TryParse("any number", out var number);

  // Assert that values are properly set:
  Assert.That(tryGet, Is.True);
  Assert.That(number.Int32, Is.EqualTo(456));
}

Która metoda jest lepsza? Pierwsza jest nieco bardziej skomplikowana, ale bardziej ekspresywna, a z kolei druga, prostsza, nie wymaga użycia bardziej zaawansowanych technik typu matcher dla Ref czy definicja delegata w kontekście zwracania wartości. Wybór pozostawiam Tobie 😊

Cały przykład jest do ściągnięcia tutaj: https://github.com/dariusz-wozniak/MockingOutDemo

Opublikowano 4 września 2019

Blog o programowaniu
Dariusz Woźniak · GitHub · LinkedIn · Twitter · Goodreads