Estymacja: Czym są Story Pointy?

Jeśli estymacja czasowa nie sprawdza się w naszym projekcie (co jest wielce prawdopodobne w przypadku oprogramowania), to możemy się posłużyć estymacją relatywną. Wielkość relatywna ma, w przeciwieństwie do estymaty bezwzględnej (najczęściej czasowej), ogromną przewagę, gdyż:

  • Minimalizuje błędy związane z przewidywaniem czasu poświęconego na złożone i skomplikowane zadania.
  • Ludzie, co dowiodły liczne badania naukowe (oraz być może praktyka czytelników), są słabi w szacowaniu.
  • Ludzie też, co również dowiodły badania naukowe, są lepsi w ustalaniu relatywnych, nie bezwzględnych, estymacji.
  • Nie wiąże estymaty ze zobowiązaniem zespołowym (ang. commitment).

Continue reading