Tag: "C#"

Automatyczne testowanie guard clauses w konstruktorach

W testach bardzo często mamy do czynienia z powtarzaniem tego samego kodu. Tak samo ma się sprawa z testowaniem null-checków (zw. inaczej jako guard clauses) w konstruktorach. Jeśli chcemy napisać test dla takiego przypadku, to zazwyczaj jest on napisany jako osobna metoda. Jak możemy sobie uprościć życie? Z pomocą przychodzi biblioteka AutoFixture.Idioms.

Czytaj dalej...

Mockowanie out

W jaki sposób mockować metody ze słowem kluczowym out?

Czytaj dalej...

NUnit — Assert.Multiple

NUnit w wersji 3.6 wprowadził dość ciekawą funkcję — Assert.Multiple. Dzięki niej, dostajemy informacje na temat wszystkich testów, które nie przeszły. Przyjrzyjmy się temu bliżej… Do tej pory, używając kilku asercji naraz, jedna niespełniona asercja powodowała, że dalszy kod nie jest wykonywany.

Czytaj dalej...

Kurs TDD cz. 18 — NSubstitute

Pora przyjrzeć się trzeciemu najpopularniejszemu darmowemu frameworkowi do tworzenia atrap w .NET – NSubstitute.

Czytaj dalej...

Kurs TDD cz. 17 — FakeItEasy

Dziś w kursie TDD przyjrzymy się frameworkowi do tworzenia atrap, konkurencyjnemu do wcześniej poznanego Moq. FakeItEasy, bo o nim mowa, jest darmowy, łatwy w nauce, ma wsparcie dla C# i VB.NET, różni się od innych bibliotek nie tylko semantyką, ale także nieco innym podejściem do tematu tworzenia atrap.

Czytaj dalej...

Kurs TDD cz. 16 — zaawansowane techniki Moq (Argument Matching, Verify, Callback)

W tym artykule przyjrzymy się ciut bardziej zaawansowanym technikom tworzenia atrap przy pomocy Moq: argument matching, verify, callback.

Czytaj dalej...

Kurs TDD cz. 15 — Wstęp do Moq

Moq to najpopularniejszy framework do tworzenia atrap w .NET. W tej części kursu poznamy jego składnię i podstawowe możliwości.

Czytaj dalej...

Kurs TDD cz. 14 — Testowanie zależności (atrapy obiektów)

W części czternastej kursu Test-Driven Development omówimy technikę testowania zależności za pomocą atrap (ang. mock).

Czytaj dalej...

„Płynne asercje”, czyli jak ułatwić sobie życie korzystając z Fluent Assertions?

Wzorzec projektowy fluent interface (polski odpowiednik... płynny interfejs?) przyjął się w środowisku .NET-owym bardzo dobrze. I słusznie! "Płynna syntaktyka" znacznie poprawia czytelność pisanego kodu. Jednym z sztandarowych przykładów jej użycia są asercje w testach, np. przy wsparciu biblioteki Fluent Assertions

Czytaj dalej...

Automatyczne generowanie testów jednostkowych — IntelliTest

IntelliTest to wewnętrzna funkcjonalność Visual Studio, która służy do generowania tabeli danych wejściowych oraz zestawu testów jednostkowych. Dla danej metody generowane są dane wejściowe, w oparciu których mogą zostać wygenerowane testy jednostkowe. Przypadki testowe tworzone są w oparciu o analizę każdego skoku warunkowego (conditional branch).

Czytaj dalej...

Lista narzędzi i frameworków do testowania (TDD / BDD / ATDD / itd.) dla .NET

Postanowiłem kiedyś stworzyć, na własne potrzeby, spis narzędzi dla TDD dla .NET. Z czasem, lista rozrosła się do narzędzi nie tylko związanych z TDD, ale także z testami akceptacyjnymi i BDD. Dokończyłem ten spis o pozostałe rodzaje testów i opublikowałem na GitHubie, tak żeby można było łatwiej aktualizować.

Czytaj dalej...

Kurs TDD cz. 13 — Testowanie wywołań asynchronicznych (async await)

C# 5.0 wniósł wiele dobroci, m.in. obsługę wywołań asynchronicznych za pomocą słów kluczowych async i await. Rozwiązanie, ze względu na prostotę obsługi i skuteczność, cieszy się do dziś sporą popularnością. Jak testować wywołania asynchroniczne? Tego dowiemy się w tym odcinku!

Czytaj dalej...

Kurs TDD cz. 12 — Classic vs. Constraint Assert Model

Rzecz być może dla niektórych mało istotna, dla niektórych w ogóle nie istotna, ale niezależnie od istotności sprawy – myślę, że warta wpisu na blogu. NUnit posiada dwa modele asercji: Classic Assert Model oraz Constraint-Based Assert Model.

Czytaj dalej...

Kurs TDD cz. 11 — Testowanie klas generycznych

W niniejszym artykule przyjrzymy się w jaki sposób możemy przetestować klasy generyczne za pomocą funkcjonalności NUnita pod nazwą Generic Test Fixture.

Czytaj dalej...

Kurs TDD cz. 10 — Teorie

Teoria jest specjalnym rodzajem testu, w którym weryfikujemy dane twierdzenie przy pomocy założeń (assumptions).

Czytaj dalej...

Kurs TDD cz. 9 — Testy kombinatoryczne i sekwencyjne

Naturalnym krokiem po omówieniu testów parametryzowanych jest przejście do testów kombinatorycznych i sekwencyjnych. Do dyspozycji mamy dwa atrybuty NUnita — [Combinatorial] oraz [Sequential].

Czytaj dalej...

C# — Nested object initializer syntax

W C# istnieje mało znana składnia do inicjalizacji zagnieżdzonych obiektów (nested object initializer syntax).

Czytaj dalej...

Kurs TDD cz. 8 — Testy parametryzowane

Celem testów parametryzowanych jest przekazanie zestawu wartości danych do metody testowej. Każdy zestaw danych jest traktowany jako osobny test.

Czytaj dalej...

Kurs TDD cz. 7 — Inicjalizacja i czyszczenie danych (SetUp i TearDown)

W tej części kursu zajmiemy się pojęciem inicjalizacji i czyszczenia danych.

Czytaj dalej...

Kurs TDD cz. 5 — Nasz drugi test jednostkowy

W tej części omówię jak wykonać kilka prostych technik, tj. jak zgrupować testy za pomocą atrybutu [TestCase], testować wyjątki, testować zdarzenia.

Czytaj dalej...

Kurs TDD cz. 4 — Nasz pierwszy test jednostkowy

W tej części cyklu stworzymy nasz pierwszy test jednostkowy. Przedstawię krok po kroku jak napisać i przetestować prostą funkcjonalność wedle zasad TDD.

Czytaj dalej...