Tag: "FluentAssertions"

„Płynne asercje”, czyli jak ułatwić sobie życie korzystając z Fluent Assertions?

Wzorzec projektowy fluent interface (polski odpowiednik... płynny interfejs?) przyjął się w środowisku .NET-owym bardzo dobrze. I słusznie! "Płynna syntaktyka" znacznie poprawia czytelność pisanego kodu. Jednym z sztandarowych przykładów jej użycia są asercje w testach, np. przy wsparciu biblioteki Fluent Assertions

Czytaj dalej...