Tag: "Estymacja"

Czym są Story Pointy?

Jeśli estymacja czasowa nie sprawdza się w naszym projekcie (co jest wielce prawdopodobne w przypadku oprogramowania), to możemy się posłużyć estymacją relatywną.

Czytaj dalej...

Estymacja czasowa/godzinowa (oraz Cynefin Framework i PERT)

Estymacja, czyli szacowanie projektu programistycznego to bardzo często bolączka każdego zespołu. Czego użyć do szacowania naszego projektu: estymat godzinowych, roboczodniowych, Story Pointów, koszulkowych. A może w ogóle nie korzystać z estymat (#NoEstimates)? Postaram się przedstawić sposoby oraz zalety i wady każdej z tych metod estymacji, zaczynając od tego postu i estymat czasowych.

Czytaj dalej...