Tag: "MSTest"

Automatyczne generowanie testów jednostkowych — IntelliTest

IntelliTest to wewnętrzna funkcjonalność Visual Studio, która służy do generowania tabeli danych wejściowych oraz zestawu testów jednostkowych. Dla danej metody generowane są dane wejściowe, w oparciu których mogą zostać wygenerowane testy jednostkowe. Przypadki testowe tworzone są w oparciu o analizę każdego skoku warunkowego (conditional branch).

Czytaj dalej...