Tag: "NUnit"

NUnit — Assert.Multiple

NUnit w wersji 3.6 wprowadził dość ciekawą funkcję — Assert.Multiple. Dzięki niej, dostajemy informacje na temat wszystkich testów, które nie przeszły. Przyjrzyjmy się temu bliżej… Do tej pory, używając kilku asercji naraz, jedna niespełniona asercja powodowała, że dalszy kod nie jest wykonywany.

Czytaj dalej...

Automatyczne generowanie testów jednostkowych — IntelliTest

IntelliTest to wewnętrzna funkcjonalność Visual Studio, która służy do generowania tabeli danych wejściowych oraz zestawu testów jednostkowych. Dla danej metody generowane są dane wejściowe, w oparciu których mogą zostać wygenerowane testy jednostkowe. Przypadki testowe tworzone są w oparciu o analizę każdego skoku warunkowego (conditional branch).

Czytaj dalej...

Kurs TDD cz. 13 — Testowanie wywołań asynchronicznych (async await)

C# 5.0 wniósł wiele dobroci, m.in. obsługę wywołań asynchronicznych za pomocą słów kluczowych async i await. Rozwiązanie, ze względu na prostotę obsługi i skuteczność, cieszy się do dziś sporą popularnością. Jak testować wywołania asynchroniczne? Tego dowiemy się w tym odcinku!

Czytaj dalej...

Kurs TDD cz. 12 — Classic vs. Constraint Assert Model

Rzecz być może dla niektórych mało istotna, dla niektórych w ogóle nie istotna, ale niezależnie od istotności sprawy – myślę, że warta wpisu na blogu. NUnit posiada dwa modele asercji: Classic Assert Model oraz Constraint-Based Assert Model.

Czytaj dalej...

Kurs TDD cz. 11 — Testowanie klas generycznych

W niniejszym artykule przyjrzymy się w jaki sposób możemy przetestować klasy generyczne za pomocą funkcjonalności NUnita pod nazwą Generic Test Fixture.

Czytaj dalej...

Kurs TDD cz. 10 — Teorie

Teoria jest specjalnym rodzajem testu, w którym weryfikujemy dane twierdzenie przy pomocy założeń (assumptions).

Czytaj dalej...

Kurs TDD cz. 9 — Testy kombinatoryczne i sekwencyjne

Naturalnym krokiem po omówieniu testów parametryzowanych jest przejście do testów kombinatorycznych i sekwencyjnych. Do dyspozycji mamy dwa atrybuty NUnita — [Combinatorial] oraz [Sequential].

Czytaj dalej...

Kurs TDD cz. 8 — Testy parametryzowane

Celem testów parametryzowanych jest przekazanie zestawu wartości danych do metody testowej. Każdy zestaw danych jest traktowany jako osobny test.

Czytaj dalej...

Kurs TDD cz. 7 — Inicjalizacja i czyszczenie danych (SetUp i TearDown)

W tej części kursu zajmiemy się pojęciem inicjalizacji i czyszczenia danych.

Czytaj dalej...

Kurs TDD cz. 5 — Nasz drugi test jednostkowy

W tej części omówię jak wykonać kilka prostych technik, tj. jak zgrupować testy za pomocą atrybutu [TestCase], testować wyjątki, testować zdarzenia.

Czytaj dalej...

Kurs TDD cz. 4 — Nasz pierwszy test jednostkowy

W tej części cyklu stworzymy nasz pierwszy test jednostkowy. Przedstawię krok po kroku jak napisać i przetestować prostą funkcjonalność wedle zasad TDD.

Czytaj dalej...