Tag: "Dependency Injection"

Scrutor — automatyczna rejestracja zależności (dependency injection)

Scrutor to sprytna biblioteka, która pozwala na automatyczną rejestrację zależności (dependency injection) dla kontenera IOC Microsoft.Extensions.DependencyInjection.

Czytaj dalej...